Wydanie 77

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 11 MAJA 2017 R.

2017-04-26

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 19 Statutu zwołał na dzień 11 maja 2017 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się o godz. 13:00 w sali 136 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 11.05.2016 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr z 2016 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 r.
  5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności z 2016 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności z 2016 r.
  7. Zatwierdzenie Preliminarza Budżetowego na rok 2017.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zebrania.


więcej: http://absolwent.pwr.edu.pl/?p=1840

Autor: ws, dział: Komunikaty bieżące

następny poprzedni
E-mail:    
Hasło:  
Podaj swój e-mail: