Wydanie 78

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 16 MAJA 2018 R.

2018-05-07

Na podstawie art. 19 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SAPWr w dniu 16 maja 2018 o godz. 13:15 w bud. C-7 sali 504 z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 11.05.2017 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr z 2017 r.

4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 r.

5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności z 2017 r.

6. Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności z 2017 r.

7. Zatwierdzenie Preliminarza Budżetowego na rok 2018.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności SAPWr za rok 2015-2017.

9. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu ubiegłej kadencji zgodne z art. 23 pkt. g Statutu Stowarzyszenia Absolwentów PWr.

10. Wybory:

- Komisji Skrutacyjnej

- Przewodniczącego Zarządu

- Członków Zarządu

- Członków Komisji Rewizyjnej

- Przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego

11. Wnioski dla pracy Zarządu w następnej kadencji.

12. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Zebrania.

Więcej: http://absolwent.pwr.edu.pl/?p=1855

Autor: WS, dział: Komunikaty bieżące

poprzedni
E-mail:    
Hasło:  
Podaj swój e-mail: